KIMARA – Pikke hoitamassa arkistoa

Tietosuojaseloste

Verkkosivut ja sähköiset lomakkeet
Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
13.3.2023

1. Rekisterinpitäjä
Yritys: Kimara Toimistopalvelu
Y-tunnus: 2095371-4
Osoite: Kukkasjärventie 8
Postinumero: 15540
Postitoimipaikka: Villähde
Puhelinnumero: +358 (0) 50 571 4243
Sähköpostiosoite: kirsi.rantanen@kimaratoimisto.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Kimara Toimistopalvelu
Nimi: Kirsi-Maarit Rantanen
Osoite: Kukkasjärventie 8
Postinumero: 15540
Postitoimipaikka: Villähde
Puhelinnumero: +358 (0) 50 571 4243
Sähköpostiosoite: kirsi.rantanen@kimaratoimisto.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Rekisteriin syntyy vastaajien henkilötietoja sähköisen asioinnin lomakkeiden sekä asiakaspalautteiden ja yhteydenottopyyntöjen täyttämisen myötä. Lomakkeisiin tallennettuja henkilötietoja käytetään vain siinä käyttötarkoituksessa, johon asiakas on lomakkeen täyttänyt.

Lomaketta täyttäessä on syytä huomioida, että henkilötunnusta tai muuta salassa pidettävää tietoa ei tule laittaa, kuin niille lomakkeille, joissa sitä kysytään.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Yrityksen oikeusperusteena henkilötietojen käsittelyyn on rekisteröidyn antama suostumus tähän verkkosivustolla henkilön lähettäessä lomakkeen täyttämillään tiedoilla yritykselle.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaalta kerätään seuraavia tietoja verkkolomakkeissa:

Lomake 1: Ota yhteyttä
Nimi*
Sähköposti*
Puhelinnumero*
Viesti: vapaa tekstikenttä – asiakkaan vapaasti kirjoittamat lisätiedot

Lomake 2: Huoneiston muutostyölomake
Nimi*
Sähköposti*
Puhelinnumero*
Kiinteistön tai huoneiston osoite, joka muutos koskee*
Muutostyön aloitus*
Muutostyön lopetus*
Muutostyön vapaamuotoinen kuvaus: (vapaa tekstikenttä – asiakkaan vapaasti kirjoittamat lisätiedot
Postitoimipaikka
Sisältääkö rakennusteknisiä töitä – monivalinta kyllä tai ei
Urakoitsijan nimi, yhteystiedot ja Y-tunnus: vapaa tekstikenttä (huom. vastuuvakuutustodistus tarvitaan)
Ehdotus valvojaksi: nimi, yhteystiedot ja koulutus (ilmoitettava, jos tehdään esim. kylpyhuoneremontti)
Sisältääkö vesieristystöitä? Vaihtoehdot kyllä ja ei
Vesieristysurakoitsijan nimi, yhteystiedot ja y-tunnus sekä käytetyt aineet: vapaa tekstikenttä – asiakkaan kirjoittamat lisätiedot
Sisältääkö LVI-töitä (vaihtoehdot Kyllä ja Ei)
LVI-urakoitsijan nimi, yhteystiedot ja Y-tunnus (vapaa tekstikenttä)
Sisältääkö sähkötöitä (vaihtoehdot Kyllä ja Ei)
Sähköurakoitsijan nimi, yhteystiedot ja Y-tunnus (vapaa tekstikenttä)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkailta lomakkeen lähettämisen yhteydessä.

7. Henkilötietojen käsittelijät
Yhteydenottolomakkeen ja sähköisen asioinnin lomakkeiden tietoja käsittelevät ne yrityksen työntekijät, joilla on työtehtäviensä mukaiset oikeudet käsitellä asianomaisten lomakkeiden tietoja.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Kimara Toimistopalveluilla on oikeus siirtää henkilötiedot kolmannelle osapuolelle yrityskaupan, fuusion tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä.

9. Evästeiden (cookies, keksit) käyttö
Käytämme sivustollamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Muilta sivustoilta upotettu tai linkitetty sisältö
Verkkosivustolla voi olla käytössä upotettua sisältöä tai linkkejä muille sivustoille (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita, ajanvarausjärjestelmä, toisella sivulla avautuva lomake, jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen / tai siirtyminen sivustolta toisella sivustolla olevaan sisältöön on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutusta upotetun sisällön kanssa. Emme ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä tai niihin liittyvien yksityisyyden suojan käytännöistä.

Mikäli sivustolla on käytössä kolmannen osapuolen evästeitä, voit lukea niistä lisää sivustolla olevasta evästekäytännöstä sekä saada lisätietoa, miten voit kieltää evästeet evästeasetuksista.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Verkkosivuston lomakkeissa kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain tarpeen mukaan.

11. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään suojatun yhteyden ylitse sähköpostipalvelimelle. Rekisterinpitäjä hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Käytämme sivuillamme Google reCaptcha palvelua todentaaksemme lomakkeen käyttäjän olevan oikea ihminen ja välttääksemme turhia (spam) viestejä boteilta. Palvelun käyttäminen edellyttää IP-osoitteen ja mahdollisesti muun datan lähettämistä Googlelle. Käyttäjän IP-osoite lähetetään Googlen palvelimille anonymisoituna. Käyttämällä lomaketta hyväksytte Googlen asettamat ehdot reCaptchan käytöstä. Lisää Googlen tietosuojakäytännöistä voit lukea sivustolta: https://policies.google.com/privacy?hl=fi#infocollect.

Manuaalinen aineisto
Emme säilytä aineistoa manuaalisesti. Mahdolliset tulosteet säilytetään lukitussa tilassa.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.
Markkinointiin liittyvät kieltopyynnöt ja lisätiedot:
kirsi.rantanen@kimaratoimisto.fi

14. Tämän tietosuojakäytännön päivitykset
Voimme päivittää tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain.

Ota yhteyttä

Kimara Toimistopalvelu

KIMARA Toimistopalvelu
Kirjanpitäjä / Isännöitsijä
Kirsi Rantanen
Kukkasjärventie 8
15540 Villähde